DE VERPLICHTE COORDINATIE VAN DE BASISAKTE

Iedere basisakte van een appartementsgebouw dient aangepast te worden aan de artikelen zoals vervat in de nieuwe wet op de mede-eigendom welke sedert 1 september 2010 van kracht is.

Deze verplichte coördinatie van een basisakte omhelst telkens een strikt juridisch en uiterst arbeidsintensief werk waarvoor ons team van advocaten een oplossing kan bieden.

Een persoonlijk onderhoud met de syndicus is hierbij aangewezen waarbij vooreerst de complexiteit en de toestand van de huidige basisakte bekeken wordt, en vervolgens een adequate en competitieve offerte tot coördinatie van deze basisakte door ons aangeboden wordt.

Opgemerkt dient te worden dat de syndicus verplicht is een gecoördineerde basisakte ter goedkeuring dient voor te leggen aan de algemene vergadering.

Een onderhandse coördinatie van de statuten is nog steeds mogelijk voor het bedrag van € 574,75 incl. btw !

Aarzel dus niet om ons te contacteren om geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze advocaten te maken.

WERKWIJZE VOOR DE SYNDICUS

De basisakte van uw gebouw

Na goedkeuring van de offerte bezorgt u ons de basisakte in origineel of digitaal formaat.

De coördinatie van uw basisakte

Ons team van advocaten doet ten spoedigste en geheel zorgvuldig de coördinatie van de statuten.

De goedkeuring op de vergadering

U legt de finaal gecoördineerde basisakte ter goedkeuring voor op de komende algemene vergadering.